Posiedzenie Komisji ds. Żywności Związku Województw RP

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej zmieniającego Rozporządzenie 1881/2006, ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy węglowodorów aromatycznych w tradycyjnie wędzonym mięsie i produktach mięsnych oraz tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa głównym tematem posiedzenia Komisji ds. Żywności Związku Województw RP.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pełna treść odpowiedzi w załączonym pliku pdf.

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - do rozpatrzenia.

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Stanowisko Stowarzyszenia

"Z przykrością musimy zwrócić uwagę Panu Ministrowi na fakt, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pana Prezydenta, Pana Premiera i Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Utwierdza nas to w przekonaniu, że z problemem stworzonym lub zbagatelizowanym przez naszych polityków musimy radzić sobie sami. W tym przypadku odnosimy wręcz wrażenie, że los polskich zakładów pracy, ich pracowników i rodzin i wreszcie ochrona naszego dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego jest obojętna tym, którzy zostali powołani, by o polskie wartości, tradycję i finanse dbać i je chronić."

Projekt rozporządzenia KE w zakresie zanieczyszczenia WWA

Projekt rozporządzenia KE w zakresie zanieczyszczenia WWA - produkty mięsne wędzone tradycyjnie

Komunikat PSPWWT

Komunikat dotyczący ustalenia wysokości składek członkowskich.

Spotkanie przedstawicieli PSPWTW z europejskim komisarzem ds zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borgiem

W dniu 26 lutego przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie Fryderyk Kapinos, Waldemar Kluska, Jacek Noworolnik spotkali się w Strasburgu z Tonio Borgiem, europejskim komisarzem ds. zdrowia i polityki konsumenckiej. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Europosła Pawła Kowala.

Dym naturalny czy kondensat?

Hanna Szymanderska. Jedni nazywają ją kulinarną encyklopedystką, drudzy - Pierwszą Kucharką Rzeczpospolitej. Na swoim koncie ma kilka tysięcy przepisów, kilkadziesiąt książek kucharskich o łącznym nakładzie kilku milionów egzemplarzy i wielu wiernych czytelników w Polsce i poza jej granicami.

Komunikat po spotkaniu z Ministerem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 5 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba spotkał się z przedstawicielami branży wędliniarskiej z Podkarpacia i Małopolski reprezentowanymi przez zarząd Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie

Komunikat po spotkaniu PSPWWT

W dniu 28 stycznia br. w Ładnej/Tarnowa odbyło się zebranie Komitetu Obrony Wędlin Wędzonych Tradycyjnie, w którym wzięli udział przedstawiciele 107 firm stosujących tradycyjne metody wędzenia wędlin ...