Szkolenie z udziałem Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Ewy Lech.

2 marca 2017, czwartek

We wtorek 28 lutego, Karczma DOLINA PSTRĄGA w Machowej gościła uczestników szkolenia, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie z siedzibą w Pilźnie. Obok członków Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyła Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Ewa Lech, Zastępca Dyrektora ds. organizacji rynków rolnych Agencji Rynku Rolnego Pani Iwona Senenko oraz Wojewódzcy i Powiatowi lekarze weterynarii z województw Podkarpackiego i Małopolskiego. W charakterze gościa specjalnego w obradach uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan Jan Warzecha.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu Pana Prof. dr hab. inż. Władysława Migdała z krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego, który przedstawił zebranym wyniki tytanicznej pracy swojego zespołu, obejmujące analizę 4000 badań wędzonych produktów mięsnych przebadanych pod kątem zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (tzw. WWA). Praktycznym wnioskiem badań podjętych przez profesora Migdała stały się wytyczne dla producentów w zakresie metod lepszego i bezpieczniejszego wędzenia dymem naturalnym, warunków jakie spełniać powinno drewno używane w procesie wędzenia czy wreszcie przygotowania i urządzania komór wędzarniczych, ich konserwacji i higieny.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Pani Minister Ewy Lech, która przedstawiła zebranym aktualny stan prawny dotyczący derogacji przepisów UE w zakresie produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami. Warto wspomnieć, że tocząca się od blisko trzech lat batalia o pozostawienie Polsce możliwości produkcji wędlin w oparciu o wielowiekowe receptury, daje nadzieję na ostateczny sukces naszych starań. Do polskich postulatów przyłączyło się aż dwanaście krajów unijnych i chociaż ciągle nie istnieje możliwość eksportu takich wyrobów, to mamy pewność, że znakomite kiełbasy i szynki z tradycyjnych wędzarni pozostaną w sklepach i cieszyć będą podniebienia koneserów dobrej żywności. Pani Minister Lech omówiła także kwestię występowania na terenie naszego kraju afrykańskiego pomoru świń (ASF). I chociaż województwa Małopolskie oraz Podkarpackie pozostają wolne od tej choroby, ryzyko rozprzestrzeniania ognisk ASF pozostaje bardzo wysokie. Jako niezwykle istotną kwestię wskazała Pani Minister potrzebę zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy. Uwagi te skierowane były głównie do hodowców drobiu ale także a może przede wszystkim drobnych rolników, trzymających na własne potrzeby niewielkie stadka kur, kaczek i gęsi. Pamiętajmy, że ptactwo domowe nie może być wypuszczane poza przydomowe, dokładnie ogrodzone zagrody a najlepiej gdyby w tym trudnym okresie trzymane było w zamkniętych pomieszczeniach.

Sporo emocji oraz ożywionej dyskusji wywołała kwestia wejścia w życie dwóch ustaw istotnie modyfikujących zasady prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, w tym oczywiście mięsa. W tej części obrad Pani Dyrektor Iwona Senenko przedstawiła szczegółową wykładnię i interpretację przepisów znowelizowanej ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz nowych unormowań zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych aktów normatywnych tworzy szereg dodatkowych i dolegliwych obowiązków administracyjnych, które zdaniem zebranych przedsiębiorców są nieżyciowe, niepotrzebne, kosztowne a co najistotniejsze praktycznie nierealne do wypełnienia. Co więcej nadmierne i ciągle rozbudowywane regulacje prawne, bezpośrednio przekładają się na ograniczanie lub zaprzestawanie działalności rolniczej w mniejszych gospodarstwach, co w wymiarze kraju skutkuje już dzisiaj dramatycznie zmniejszającym się pogłowiem

trzody chlewnej. Z uwagi na bardzo liczne uwagi i postulaty zgłaszane przez producentów i przetwórców mięsa oraz rolników, Pan Poseł Warzecha zobowiązał się do złożenia interpelacji poselskiej w tej sprawie.

Raz jeszcze okazało się jak niezwykle istotne stają się inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe. Spotkanie machowskie, obok ważnych merytorycznych kwestii poruszonych przez prelegentów, stało się okazją do wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej oraz przedsiębiorcami i rolnikami południowo-wschodniej Polski. Właśnie te dwa województwa, skupiają największą w kraju liczbę małych i średnich przedsiębiorstw branży mięsnej oraz specyficzny z uwagi na duże rozdrobnienie układ gospodarstw rolnych. Godzi się jednak wspomnieć, że taka charakterystyka regionu, sprzyjała i sprzyja nadal kultywowaniu tradycyjnych sposobów chowu oraz produkcji rolnej. W konsekwencji również, to w Małopolsce i na Podkarpaciu wytwarzane są niepowtarzalne wyroby wędliniarskie, które stały się elementem naszej tradycji kulinarnej.

 


Galeria



<< powrót