28 stycznia 2022

Zmiana stawki VAT w odniesieniu do towarów spożywczych

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) informujemy, iż w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) - stawka podatku VAT wynosi 0%.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług obniżką objęte są następujące towary spożywcze:

Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy - w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów spożywczych, o których mowa w art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 - zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów spożywczych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych towarów spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%. 

Poniżej publikujemy wzór informacji udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Wzór można zapisać i wydrukować celem wywieszenia w sklepach.

Z uwagi na pojawiające się pytania Członków Stowarzyszenia w zakresie rzekomego obowiązku obniżenia cen produktów wyjaśniamy, iż ustawa dotyczy jedynie stawki VAT i nie powoduje konieczności obniżenia ceny netto produktów spożywczych. Ponadto, 0% stawka podatku ma zastosowanie również w przypadku dostawy towarów do odbiorców zagranicznych, której nie można zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a do której nie mają zastosowania zagraniczne stawki VAT (jak np. przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość). Zastrzegamy jednak, iż powyższa wykładnia przepisów nie ma charakteru autentycznego (urzędowego), a celem uzyskania wiążącej dla podatnika (i organu administracji skarbowej) interpretacji podatkowej należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Urzędu Skarbowego o wydanie interpretacji indywidualnej.  


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności