3 lutego 2022

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 2 lutego 2022 r.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi poświadczania spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 przy przemieszczaniu świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I do rzeźni, w przypadku gdy świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki pozyskane od tych świń będą wprowadzane na rynek krajowy oraz rynek UE, przedstawiamy pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 2 lutego 2022 r.


czytaj więcej
28 stycznia 2022

Zmiana stawki VAT w odniesieniu do towarów spożywczych

Informacja o zmianie stawki VAT dla towarów spożywczych sprzedawanych w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.


czytaj więcej
12 stycznia 2022

Interpretacja rozporządzenia nr 2021/6051 w kontekście przepisów krajowych regulujących kwestię produkcji w zakładach MLO/RHD

Przedstawiamy przekazaną nam przez Zastępce Głównego Lekarza Weterynarii Ministerialną interpretację przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/6051 w kontekście przepisów krajowych regulujących kwestię produkcji w zakładach prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz w zakładach prowadzących rolniczy handel detaliczny


czytaj więcej
23 grudnia 2021

Życzenia

W imieniu Zarządu PSPWWT składamy wszystkim członkom i sympatykom oraz współpracownikom Stowarzyszenia życzenia zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022!


czytaj więcej
21 grudnia 2021

Rejestracja zagranicznych zakładów wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego w ChRL- interpretacja

W związku ze wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. zarządzeń nr 248 i 249 Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) dotyczących rejestracji zagranicznych przedsiębiorstw produkujących żywność, poniżej przedstawiamy Państwu informację Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą implementacji ww. zarządzeń w odniesieniu do zakładów wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego, przekazane przez właściwe władze chińskie.


czytaj więcej
3 grudnia 2021

Stanowisko MRiRW w przedmiocie stosowania przepisów dotyczących znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od świń

Publikujemy stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stosowania przepisów dotyczących znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od świń


czytaj więcej
2 listopada 2021

Pismo PSPWWT do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium RP

Publikujemy pismo Prezesa Zarządu skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


czytaj więcej
30 września 2021

Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSPWWT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej hotelu Taurus w Ładnej k. Tarnowa odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie zwołane na mocy uchwały nr 5 z dnia 13 września 2021 r. Zarządu PSPWWT, podjętej na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia.


czytaj więcej
21 września 2021

Odpowiedź MRiRW na pismo PSPWWT z 19 sierpnia br. dotyczące kwestii związanych z wystąpieniem ASF

Publikujemy odpowiedź MRiRW na pismo PSPWWT z 19 sierpnia br. dotyczące kwestii związanych z wystąpieniem ASF


czytaj więcej
30 sierpnia 2021

Stanowisko PSPWWT ws. "Polskiego Ładu"

W związku z prowadzonymi konsultacjami w przedmiocie projektu ustawy „Polski Ład” publikujemy uwagi Stowarzyszenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.


czytaj więcej

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności