4 grudnia 2020

Maseczki w zakładach pracy - kolejna nowelizacja przepisów

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 1.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091) od 2 grudnia zmianie uległy zasady noszenia maseczek w zakładach pracy. Wprowadzony kilka dni temu obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, został złagodzony, a decyzja w tym zakresie należy obecnie do pracodawcy, który może wprowadzić odmienne rozwiązania. Ponadto, odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.
 
Przypominamy, że od 28 listopada w zakładach pracy został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Obowiązek ten budził wiele wątpliwości - czy dotyczył wszystkich pomieszczeń w zakładach pracy, w tym np. stołówek, czy tylko przestrzeni, do których mają dostęp interesanci, np. recepcji?
 
W odpowiedzi na powyższe zastrzeżenia Rada Ministrów - z dniem 2 grudnia 2020 r. - wprowadziła do ww. rozporządzenia dwie ważne zmiany:
1) pracodawca może postanowić inaczej i złagodzić obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba,
2) odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.
 
Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba że pracodawca postanowi inaczej) został wprowadzony do 27 grudnia 2020 r.
 
Ponadto do 27 grudnia (tak jak dotychczas) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii (§ 11 ust. 3 pkt 3).
 
Podstawa prawna:
§ 25 ust. 1 pkt 2 lit. c, § 25 ust. 5 pkt 3 rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132).


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności