26 lutego 2021

Konsultacje społeczne ws. działań promujących tradycyjne wyroby rolno-spożywcze w ramach środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi oraz naborem projektów dofinansowania dla działań promujących tradycyjne wyroby rolno-spożywcze w ramach środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawiamy postulaty zgłoszone przez zarząd Stowarzyszenia:
1.     Dofinansowanie kampanii informacyjno-reklamowych wyrobów wędzonych tradycyjnie, jak również produktów rolno-spożywczych wytwarzanych metodami tradycyjnymi lub odwołujących się do lokalnych tradycji – prowadzonych za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych, rozgłośniach radiowych lub stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim;
2.     Dofinansowanie działań promocyjnych oraz prezentacji wyrobów tradycyjnych w formie słowno-graficznej, np. poprzez wydanie biuletynu, broszury lub innej publikacji opracowanej w sposób zwięzły i czytelny oraz atrakcyjny dla konsumenta i obrazujący tradycyjny charakter produkcji, receptury lub nazwy wyrobu;
3.     Dofinansowanie wydarzeń branżowych, w tym organizacji cyklicznych targów z udziałem producentów wyrobów wędzonych tradycyjnie oraz zaproszonych gości: ekspertów, naukowców, handlowców, urzędników;
4.     Dofinansowanie procedury opracowania i rejestracji znaku towarowego wyróżniającego wyroby wędzone tradycyjnie wraz z regulaminem jego przyznawania i stosowania;
5.     Dofinansowanie szkoleń i badań z zakresu wytwarzania wyrobów wędzonych tradycyjnie.
 
Warunki dofinansowania kampanii informacyjno-promocyjnych powinny umożliwiać zagospodarowanie środków na:
1. Zarządzanie projektem oraz bieżącą obsługę księgowo-finansową i administracyjno-prawną;
2. Public relations:
— Działania w zakresie PR
— Wydarzenia prasowe
3. Stronę internetową, obsługę mediów społecznościowych:
— Założenie, aktualizowanie i utrzymanie strony internetowej
— Media społecznościowe (założenie kont, regularne posty)
— Inne (aplikacje mobilne, platformy e-learningowe, seminaria internetowe itp.)
4. Reklamę:
— drukowana
— telewizyjna
— radiowa
— online
— zewnętrzna
5. Narzędzia przekazywania informacji:
— publikacje, teczki prasowe, materiały reklamowe
— promocyjne filmy wideo
6. Wydarzenia:
— stoiska na targach
— seminaria, warsztaty, spotkania B2B, szkolenia dla producentów i handlowców, zajęcia
— sponsorowanie imprez
— wyjazdy celowe
7. Promocja:
— lokalne dni degustacji produktów tradycyjnych
— pozostałe: promocja w publikacjach sprzedawców, reklama w punktach sprzedaży.


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności