10 września 2020

Obowiązek oznaczania towarów i usług specjalnymi kodami

Począwszy od 1 października zacznie obowiązywać nowy plik JPK_VAT, który zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Celem przygotowania się do zmian zalecamy przeprowadzenie weryfikacji sprzedawanych towarów i usług, gdyż wraz z JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi, w skrócie GTU. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od "01" do "10", zaś dla wybranych usług - oznaczenia od "11" do "13".

Co prawda dodatkowe wymogi nie dotyczą produktów z zakresu przetwórstwa mięsnego, ale obejmują już np. usługi transportowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, budynki czy też budowle i grunty.

Poniżej publikujemy pełną listę produktów i usług objętych obowiązkiem oznaczania dodatkowymi kodami : 

Grupa towarów lub usług - Oznaczenie liczbowe w nowym pliku JPK_VAT:


„01” - napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie)

„02” - towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. benzyny silnikowe czy olej napędowy)

„03” - olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

„04” - wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

„05" - odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane)

„06" - urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne)

„07” - pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10

„08” - metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych)

„09” - leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne

„10” - budynki, budowle i grunty

„11” - usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

„12” - usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

„13” - usługi transportowe i gospodarki magazynowej


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności