18 maja 2020

Tarcza antykryzysowa 3.0 - rozwiązania w zakresie prawa pracy

W dniu 14 maja 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, będącą kolejnym elementem tzw. Tarczy Antykryzysowej. Ma ona na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Tzw. Tarcza 3.0 zawiera szereg przepisów dotyczących zmian w prawie pracy:

1. Zmiany przy zgłaszaniu do ubezpieczeń

Tarcza 3.0 przewiduje, że zgłoszenie osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi do ubezpieczeń będzie zawierało dodatkową informację o wykonywanym zawodzie.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r.

3. Przedłużenie ważności zaświadczeń potwierdzających posiadanie określonych umiejętności i kwalifikacji

Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji, wydane na podstawie branżowych i międzybranżowych przepisach bhp, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. Nowe zasady zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ZUS

Ze zwolnienia ze składek za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. będą mogli skorzystać również ci przedsiębiorcy, którzy w pierwszym miesiącu za który wnioskują o zwolnienie osiągnęli przychody w kwocie przekraczającej dotychczas ustalony limit czyli 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., pod warunkiem, że ich dochód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie przekroczył 7.000 zł. Warunkiem skorzystania z prawa do ulgi jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Na mocy Tarczy 3.0 ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS mogą zostać zwolnieni przedsiębiorcy, którzy z uwagi na:

– poziom przychodów i przekroczenie progu 15 681 złotych lub

– status przedsiębiorcy korzystającego z tzw. ulgi na start

nie mogli dotychczas skorzystać ze zwolnienia.

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) weszła w życie 16 maja 2020 r., z wyjątkiem przepisów:

1) dotyczących dodatkowego zaisłku opiekuńczego, które wchodzą w życie 25 maja 2020 r.;

2) art. 4d specustawy (uposażenie żołnierza zawodowego wykonującego zadania służbowe, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych), który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

3) art. 4e specustawy (dotyczy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej), który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 marca 2020 r.,

4) art. 46 pkt 36 (dotyczący dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji), który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 marca 2020 r.


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności