31 sierpnia 2020

Procedura zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku współpracy Zarządu z radcą prawnym Stowarzyszenia opracowana została ramowa "procedura zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych" w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą wyrobów wędzonych tradycyjnie. Założeniem przyświecającym autorom procedury było stworzenie dokumentu, który - z jednej strony - pozwoli na wdrożenie w Państwa przedsiębiorstwach wymogów nałożonych przez ustawodawcę i organy administracji publicznej, a z drugiej - zabezpieczy zakłady produkcyjne przed skutkami ewentualnej izolacji lub kwarantanny pracowników. Zaproponowane zasady bezpieczeństwa oraz nadzoru mają również na celu zminimalizowanie ryzyka poniesienia ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Zaznaczyć jednak należy, iż procedura ma charakter ogólny i powinna być traktowana jako wzór przeznaczony do dalszej indywidualizacji w zależności od potrzeb danego zakładu. Dlatego też przedmiotowy dokument został skonstruowany w sposób umożliwiający wykorzystanie tylko niektórych z klauzul, zastąpienie ich alternatywnymi propozycjami lub wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. 
 
 
Wzór procedury dostępny jest do pobrania pod adresem: http://www.tradycyjniewedzone.pl/uploads/media/repozytorium/wzor-procedury-covid-19_261f3.pdf
 
W przypadku pytań związanych z ww. procedurą prosimy o kontakt mailowy z radcą prawnym Stowarzyszenia: pwozniak@tradycyjniewedzone.pl 


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności