19 sierpnia 2020

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00, przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie zwołane i przeprowadzone przez Prezesa Zarządu na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie w związku z art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.).

Pomimo niecodziennych warunków pracy wymuszonych obowiązującym stanem epidemii posiedzenie Zarządu odbyło się zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad. Członkowie Zarządu dokonali wymiany poglądów na temat możliwych dalszych kierunków rozwoju Stowarzyszenia oraz omówili obecną sytuację gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wywołanej pandemią COVID-19. Zarząd zlecili radcy prawnemu Stowarzyszenia opracowanie wzoru procedury zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, która następnie zostanie udostępniona wszystkim Członkom PSPWWT.

W wyniku dyskusji Zarząd ustalił, iż Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia powinno odbyć się w formie tradycyjnej, lecz z umożliwieniem zainteresowanym uczestnictwa w obradach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły dotyczące terminu, miejsca i porządku obrad najbliższego Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia zostaną Państwu przekazane wraz z pisemnym zawiadomieniem o jego zwołaniu oraz opublikowane na stronie tradycyjniewedzone.pl w zakładce "Aktualności".


Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności