8 kwietnia 2016

Zaproszenie na szkolenie

W dniu 25 kwietnia 2016 roku, odbędzie się szkolenie, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia jest niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności. Zaplanowaliśmy wykłady oraz ćwiczenia w dwóch kluczowych tematach:

  • "Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy stosowane w przemyśle mięsnym wg przepisów UE"
  • "Wartości odżywcze produktów mięsnych i garmażeryjnych – obliczanie i znakowanie"

Dodatkowo w trakcie szkolenia, jego uczestnicy będą mogli otrzymać najnowszą pracę naukową Pana Prof. dr hab. inż. Władysława Migdała pod tytułem „Tradycyjne wędzenie. Punkty krytyczne”.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam do Sali konferencyjnej Hotelu TAURUS w Ładnej 5, k/Tarnowa, gdzie o godzinie 8:30 rozpoczniemy zajęcia zgodnie z załączonym harmonogramem.

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, które ze swoich środków pokrywa koszt organizacji przedsięwzięcia. Wszyscy członkowie zwyczajni i wspierający, mający uregulowane na bieżąco składki członkowskie (obowiązują wpłaty na rok 2016) uczestniczą w szkoleniu bezpłatnie.

Członkowie stowarzyszenia, którzy z jakiegokolwiek powodu nie mogli dotychczas uregulować należnych składek członkowskich a chcieliby uczestniczyć w szkoleniu są proszeni o uregulowanie swoich zobowiązań wobec Stowarzyszenia lub wpłatę na jego rzecz kwoty 200,00 zł. tytułem darowizny na cele statutowe (dowód wpłaty prosimy mieć ze sobą).

Prosimy i zachęcamy zatem do regularnych wpłat składek członkowskich, do których terminowego opłacania wspólnie się zobowiązaliśmy. Sądzimy, że aktywne uczestnictwo w życiu i działalności Stowarzyszenia wszystkich jego członków, sprzyja celowości i skuteczności podejmowanych przez nas działań, podnosząc przy tym rangę i znaczenie naszej organizacji.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy.

Ze względów organizacyjnych
UPRZEJMIE PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI

Tytułem przypomnienia.

W dniu 11 września 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia podjęło uchwałę nr 1 - w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

1. Każdy z Członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 20,00 zł., przy czym jako okres składkowy przyjęliśmy rok kalendarzowy. Zwracam uwagę, że członkiem zwyczajnym jest każdy, kto zadeklarował swoje członkostwo podczas zebrania założycielskiego oraz osoby które przystąpiły do Stowarzyszenia w późniejszym czasie.

2. Równocześnie uchwalono, że członkowie wspierający (przedsiębiorcy) wpłacać będą na rachunek Stowarzyszenia, składki zależne od ilości zatrudnianych przez nich pracowników. A zatem odpowiednio:

  • 1) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający do 10 pracowników – 500,00 zł rocznie (słownie pięćset 00/100)
  • 2) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający od 11 pracowników do 50 pracowników – 1 000,00 zł rocznie (słownie: jeden tysiąc 00/100)
  • 3) Członkowie wspierający Stowarzyszenia zatrudniający powyżej 50 pracowników – 2000,00 zł rocznie (słownie: dwa tysiące 00/100)

Oznacza to, że możecie Państwo wystąpić w podwójnej roli: zawsze członka zwyczajnego ale również jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą – w roli członka wspierającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni. Postaramy się wyjaśnić wszelkie niejasności.

Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pilźnie, nr konta 37 9477 0001 0016 0472 2000 0010


GALERIA
Zaproszenie na szkolenie - 1
Zaproszenie na szkolenie - 2

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności