Komunikat po spotkaniu PSPWWT

29 stycznia 2014, środa

W dniu 28 stycznia br. w Ładnej/Tarnowa odbyło się zebranie Komitetu Obrony Wędlin Wędzonych Tradycyjnie, w którym wzięli udział przedstawiciele 107 firm stosujących tradycyjne metody wędzenia wędlin z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz goście:

  • Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
  • Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Jarosław Naze
  • Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Krzysztof Ankiewicz
  • Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krośnie Mirosław Welz
  • Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak
  • Samorządowcy

Minister Tadeusz Nalewajk potwierdził zaniedbania ze strony Rządu w czasie konsultacji poprzedzających powstanie nowej normy określającej poziom zawartości benzo(a)pirenu w wędzonych produktach mięsnych i zadeklarował wolę rozwiązania problemu nieosiągania nowych poziomów zawartości substancji smolistych w wyrobach wędzonych tradycyjnie.

Do końca marca br. będą wykonane, na koszt państwa, badania urzędowe wędlin wędzonych tradycyjnie i w zależności od uzyskanych wyników zostanie opracowany wniosek o odstępstwo od nowej normy dla produktów wędzonych metodą tradycyjną, który zostanie skierowany do Komisji Europejskiej.

Zebrani powołali Stowarzyszenie Producentów Wędlin Wędzonych Tradycyjnie. Został zatwierdzony statut Stowarzyszenia i wybrane władze. Przewodniczącym Stowarzyszenia został Fryderyk Kapinos. W skład zarządu weszli Roman Dudek , Jacek Noworolnik, Andrzej Kurek, Jan Baniak, Stanisław Mądry, Józef Bawoł.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Waldemar Kluska.

Na posiedzeniu przyjęto uchwałę o następującej treści:

  1. Zebrani podtrzymują żądanie pilnego podjęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań zmierzających do wprowadzenia odstępstwa od normy mającej obowiązywać od 1 września br. dla wędlin wędzonych w sposób tradycyjny i utrzymanie dla tej grupy dotychczas obowiązującego poziomu benzo(a)pirenu tj. 5 µg/kg i 30 µg/kg WWA. 
  2. Zebrani postulują o prowadzenie badań poziomu benzo(a)pirenu, wg ujednoliconej metodyki, obejmujących wyłącznie produkty wędzone tradycyjnie. 
  3. Z uwagi na doniesienia odnoszące posiadane wyniki badań do dotychczas obowiązującej normy, zebrani postulują o analizowanie wyników badań również w odniesieniu do nowych norm. 
  4. Zebrani postulują o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej poprzez podawanie wybiórczo niesprawdzonych informacji nt. szkodliwości dla zdrowia wędlin wędzonych tradycyjnie równocześnie nie mówiąc nic o  szkodliwości produktów takich jak: szproty wędzone, małże, ziarno kakaowe i produkty pochodne posiadających ten sam lub wyższy poziom benzo(a)pirenu.

Producenci wędlin wędzonych tradycyjnie dostrzegają szansę rozwiązania nurtującego ich problemu związanego z wejściem w życie nowej normy określającej nowe, zaostrzone poziomy zawartości substancji smolistych, podkreślając przede wszystkim przełom wyrażony obecnością na spotkaniu przedstawicieli władz i wyrażoną przez nich wolą pomocy.

 
<< powrót