Pilny komunikat

12 stycznia 2015, poniedziałek

Szanowni Państwo

W dniu 12.grudnia 2014 r Główny Lekarz Weterynarii wystąpił do naszego stowarzyszenia z prośbą o współpracę i  pomoc w  przygotowaniu i opracowaniu monitoringu dotyczącego WWA w  produktach pochodzenia zwierzęcego wędzonych metodami tradycyjnymi. Prośba dotyczy przesłania przez członków stowarzyszenia informacji – jakie produkty mięsne wędzone tradycyjnie zostały lub zostaną zgłoszone do Powiatowych Lekarzy Weterynarii w celu uzyskania odstępstwa na okres do 31.08.2017r. Dotyczy to produktów które nie spełnią nowych norm zawartości benz(a)piranu i WWA.

Prośba była aby wypełnić tabelkę i wysłać porze stowarzyszenie do GLW do dnia 8.01.2015. Niestety jesteśmy w posiadaniu jednostkowych informacji. Poprosiłem Panią GLW w Warszawie o przesunięcie terminu i udało się go przesunąć do 14.01.2015.
W związku z powyższym bezwzględnie proszę o odwrotną odpowiedź , które produkty mięsne wędzone tradycyjnie zostały lub zostaną zgłoszone do lekarzy powiatowych.

Nieudzielanie przez nas takich informacji skutkować będzie brakiem środków na przeprowadzenie badań, które są konieczne do przedłużenia odstępstwa na czas nieokreślony.

Sprawę proszę potraktować jako bardzo ważną i pilną.
<< powrót