Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - do rozpatrzenia.

28 lipca 2014, poniedziałek

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Projekt_rozporzadzenia
<< powrót